Fiskarmanntalet 2021

Framlegg til fiskarmanntal for 2021 er sett opp og blir lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2020 og tre veker framover.

Grunna covid 19 vil det i år ikkje vere høve til fysisk frammøte hos manntals-førarane på regionkontora.

Framlegget blir lagt ut på nettsida til Fiskeridirektoratet.

Manntalsførarane kan kontaktast pr. tlf. som fastsett lenger nede i kunngjeringa

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år.

Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 10.november. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Regionkontora til Fiskeridirektoratet er manntalsførar kvar for sin region.

Klager

Skriftleg klage med grunngjeving blir å sende til:

Postmottak Fiskeridirektoratet

eller

Fiskeridirektoratet
Postboks 186 Sentrum
5804 Bergen

Hugs å merke e-posten eller konvolutten med namnet på regionen der du er busett og ha med tilvising til referanse i saka.

Kontakt for spørsmål

Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur etter 10. november:

Region Nord:        
Elisabeth Richardsen, tlf.  913 79 242
Margrethe Selliås Dreyer, tlf. 957 74 923

Region Nordland:  
Per Eilif Sagen, tlf. 481 45 625
Brita Kroknes, tlf. 468 47 058

Region Midt:
May Randi Bonesrønning, tlf. 452 99 865

Region Vest:
Magne Sumstad, tlf. 906 42 909

Region Sør:
May Britt Håland, tlf. 476 23 680

Framlegg til Fiskarmanntal 2021

Fiskarmanntalet 2021 - Finnmark (pdf, 6.6 MB)

Fiskarmanntalet 2021 - Troms (pdf, 6.5 MB)

Fiskarmanntalet 2021 - Nordland (pdf, 5.2 MB)

Fiskarmanntalet 2021 - Trøndelag (pdf, 70.6 kB)

Fiskarmanntalet 2021 - Møre og Romsdal (pdf, 194.8 kB)

Fiskarmanntallet 2021 - Vestland (pdf, 1.1 MB)

Fiskarmanntalet 2021 - Rogaland (pdf, 669.7 kB)

Fiskarmanntalet 2021 - Agder (pdf, 637.4 kB)

Fiskarmanntalet 2021 - Vestfold og Telemark (pdf, 490.2 kB)

Fiskarmanntalet 2021 - Viken (pdf, 517.9 kB)

Fiskarmanntalet 2021 - Oslo fylke (pdf, 442.1 kB)

Fiskarmanntalet 2021 - Innlandet (pdf, 427.1 kB)

Oppdatert: 04.11.2020