Krav til lagring og rapportering av data fra veiesystem brukt ved landing av fisk

Webinar: Fiskeridirektoratet og Justervesenet vil holde et webinar for produsenter og leverandører av veiesystemer som skal brukes ved landing av fisk.

Aktuelle deltagere vil være produsenter og leverandører av vekter, programleverandører for journal og datasystemer som brukes i fiskeindustrien, leverandører av automatisering og styringssystemer i fiskeindustrien samt utviklere og leverandører av fabrikk og produksjonssystemer til fiskeindustrien.

I webinaret vil det bli presentert forslag til nye regler for krav til lagring av veiedata og hendelser i vektsystemene som skal brukes ved landing av fisk. Kravene har utgangspunkt i kommende forslag til endinger i landingsforskriften og forslag til endringer i Justervesenets regelverk med tilhørende forskrifter.

I webinaret vil det bli gitt en presentasjon av:

 • Forslag til nytt regelverk
 • Krav til veiesystem
  • Lagring og rapportering av veiedata
  • Lagring og rapportering av hendelser i veiesystemet
  • Feilhåndtering
 • Veiledning til regelverket
 • Trinnvis implementering av krav
 • Innspill til vurdering av kostnader for utvikling og implementering av tekniske løsninger

Webinaret vil holdes: torsdag 12. november 2020 kl 10:00-12:00

Påmelding:Interesserte leverandører og produsenter vil bli gitt mulighet til å gi innspill til hvordan kravene til lagring og rapportering av veiedata og hendelser kan implementeres i deres systemer.

Oppdatert: 30.10.2020