Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021 er sendt på høring

Vi har sendt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø med videre i 2021, samt forslag til endring av om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen) på høring.

Vi gjør oppmerksom på at kvoterådet ikke foreligger før 1. november, og at det tas sikte på at Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette totalkvoten i løpet av november.

Høringsfristen er 20. november.

Oppdatert: 12.10.2020