Forslag om akustiske pingere i garnfiske

Fiskeridirektoratet foreslår et påbud om bruk av akustiske pingere i garnfisket i Vestfjorden for å redusere bifangst av nise.

Med virkning fra 1. januar 2022 har USA vedtatt et nytt regelverk som innebærer at det kan gjøres gjeldende importrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har store bifangster av sjøpattedyr.

En mulig konsekvens for Norge er importrestriksjoner på torsk til USA. Det kan også få konsekvenser for «MSC-sertifiseringen», som er en måte å vise at et fiskeriet oppfyller internasjonal beste praksis for bærekraftig fiske.

Fiskeridirektoratet har etter en høringsrunde foreslått et påbud om akustiske pingere ved garnfiske i Vestfjorden i perioden 1. januar til 30. april.

Akustiske pingere er små sylinderformede enheter som kan festes i flytelinen på garnene. Disse gir i fra seg lyd som skremmer bort niser.

Påbudet vil ikke gjelde for fiske etter rognkjeks og kveite.

Forslaget er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for videre oppfølging.

Bifangst

Bifangstene av nise i Vestfjorden anslås til om lag 920 pr. år. Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas anslagsvis 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten.

Oppdatert: 13.10.2020