Avsetningsproblem for kongekrabbe fører til krabbedød

Det er for tiden problemer med å få avsetning for kongekrabbe. Mye krabbe blir dermed stående usolgt i samleteiner og Kystvakten har konstatert opp mot 60 prosent dødelighet i enkelte samleteiner fordi krabben blir oppbevart lenge.

Fiskeridirektoratet region Nord oppfordrer fiskerne til å trappe ned aktiviteten og kun fiske det kvantum som de har leveringsavtale for så lenge mottakene har problemer med avsetningen..

– Vi ser helst at det blir oppbevart så lite krabbe som mulig i samleteiner for å unngå at dyrevelferden blir så dårlig at krabber dør i samleteinene, sier seksjonssjef for ressurskontroll i Fiskeridirektoratet region Nord, Bjørn Håvard Rønnevik.

Samtidig som krabbemottakene har utfordringer med avsetningen av krabbe opplever fiskerne et godt fiske. Dermed kan slike situasjoner oppstå.

Rønnevik minner om at teiner for fangst skal røktes minst en gang per uke, mens samleteiner skal røktes annenhver dag.

– Det er heller ikke lov å kaste død krabbe på sjøen. Død krabbe skal tas på land og kvoteføres, sier Rønnevik.

Både Fiskeridirektoratet og Kystvakten har oppmerksomhet knyttet mot kongekrabbefisket og det blir regelmessig avdekket ulovligheter, både i selve fisket og ved omsetning av kongekrabbe.

Nå varsler fiskeriministeren at regelverket kan bli skjerpet.

Oppdatert: 10.09.2020