Periodevis stenging av kongekrabbefiske

I perioden 3.- 20. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder. Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Det er ikke tillatt å melde kongekrabbeteiner som annen fiskeredskap.

For nærmere detaljer om tidsperioder og områdeavgrensning i kvoteregulert område, se Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. .

For nærmere detaljer om tidsperiode utenfor kvoteregulert område, se Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område .

Oppdatert: 21.08.2020