Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2020

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde starter 1. juni kl. 00:00.

Fisket er delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 3. august. Fartøy kan delta i begge perioder.

Det er i år avsatt 4 700 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode, og 3 100 tonn i andre periode. I tillegg er det avsatt 278 tonn til bifangst når direktefiske ikke er tillatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i blåkveitefisket.

Det er ikke et krav at eier selv er høvedsmann om bord i fartøyet under fisket.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel, dette vil være avhengig av deltakelse og værforhold.

Utviklingen av blåkveite-fisket i grafikk

Følg utviklingen i fisket i grafikk

Forskrift om regulering av blåkveite

Oppdatert: 28.05.2020