Høring om økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet har besluttet å gjennomføre en skriftlig høring om økosystembasert forvaltning.

På bakgrunn av innspill i reguleringsmøtet og interne diskusjoner har Fiskeridirektoratet besluttet å ta saken om «Økosystembasert forvaltning og oppfølging av forvaltningsprinsippet» ut av reguleringsmøtet og å avholde en høring om dette temaet. Dette gir næringen, forskningen og forvaltningen anledning til å behandle saken grundigere enn hva som har vært mulig i reguleringsmøtet.

I mars inviterte Fiskeridirektoratet til et høringsmøte som skulle avholdes 10. juni. Den omtalte skriftlige høringen vil erstatte dette høringsmøtet.

Bakgrunn

Siden 2009 har økosystembasert fiskeriforvaltning og oppfølging av forvaltningsprinsippet blitt behandlet i reguleringsmøtet som har blitt avholdt om våren.

Det er utviklet tre tabeller som er sentrale i dette arbeidet; Bestandstabellen, Fiskeritabellen og Fangsttabell for datafattige bestander.

Sak 2/2019 «Økosystembasert forvaltning» ble behandlet i reguleringsmøtet 6. juni 2019. Brev av 9. juli 2019 til Nærings- og fiskeridepartementet oppsummerer saksfremlegget og behandlingen i reguleringsmøtet, samt fiskeridirektørens prioriteringer for 2021.

Oppdatert: 08.05.2020