Lofotfiskere: Meld ut redskapen!

Det er fremdeles fiske etter skrei i Lofoten, men frustrasjonen er stor over fiskere som ikke melder ut redskapene sine når de er ferdig med fisket. De kan dermed hindre andre i å sette redskapene på ledige felt.

Fiskeridirektoratet region Nordland og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har i år ringt over 200 fiskere for å få de til å melde ut redskap som ikke lenger står i sjøen, men som likevel er registrert som i fiske.

redskapskart-Lofoten.JPG

Kart over faststående redskaper i Lofoten 16. april 2020

- Alle skal melde inn faststående redskap som garn og line til Kystvaktens bruksvaktsentral når de fisker i Lofoten i skreisesongen. Men mange unnlater å melde ut redskapene når de er ferdige med fisket slik at kartene som blir brukt for å vise hvilke redskap som står hvor blir feil. Dette skaper stor frustrasjon blant de fiskerne som fremdeles fisker, sier førsteinspektør Trond L. Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Respekt for andre

Blom oppfordrer derfor de fiskerne som ikke har meldt ut redskap om å gjøre dette umiddelbart og på den måten vise respekt og solidaritet med sine yrkesbrødre.

- Det beste er om fiskerne selv sjekker om de har meldt ut redskapen sin så slipper vi å bruke unødige ressurser på den jobben, sier Blom.

Oppdatert: 17.04.2020