Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2020

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde starter 1. juni kl. 00:00.

Oppstart for første periode ble utsatt en uke fra 25. mai på grunn av en internasjonal militærøvelse. Militærøvelsen er nå utsatt til neste år på grunn av korona-situasjonen. Fiskeridirektoratet har på denne bakgrunn vurdert om oppstart for første periode burde framskyndes en uke, men har i samråd med næringen besluttet at direktefisket starter 1. juni som fastsatt. Tilbakemeldingene fra næringen var i hovedsak at man ønsket å ta hensyn til de planer som er lagt.

Fisket er som tidligere år delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 3. august. Fartøy kan delta i begge perioder.

Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i blåkveitefisket.

Det er i år avsatt 4 700 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode, og 3 100 tonn i andre periode. I tillegg er det avsatt 278 tonn til bifangst når direktefiske ikke er tillatt.

Fiskeridirektoratet vil legge ut en link hvor man kan følge utviklingen i fisket når det nærmer seg oppstart.

Forskrift om regulering av blåkveite i  J-163-2020

Oppdatert: 21.04.2020