Hva gjør vi når vi ikke er på kaien?

For snart tre uker siden innførte Fiskeridirektoratet hjemmekontor for de fleste ansatte for å bidra til å hindre spredning av koronavirus. Nå etterlyser fiskerinæringen direktoratets tilstedeværelse på kaikanten.

- Vi skulle gjerne vært på kaien og fulgt landingsaktiviteten, men det er fremdeles viktig å redusere risikoen for spredning av smitte. Og selv om vi ikke fysisk kan være tilstede så følger direktoratet med, sier førsteinspektør og leder av nasjonal operativ risikovurdering, Kari Silden Tytingvåg i Fiskeridirektoratet region Vest.

Saga

De siste årene har det blitt utviklet nye verktøy som nettopp skal gjøre det enklere å følge med på fiskeriene.

- Der vi tidligere måtte innom en rekke systemer for å hente data får vi i dag presentert data vi har i våre registre om de enkelte aktørene ett sted. Det nye kontroll- og tilssynssystemet har fått navnet Saga etter den norrøne gudinnen som så alt, sier Tytingvåg.

Samhandling

BarentsWatch har siden 2015 utviklet et samhandlingssystem som har forenklet kommunikasjon og samhandling på tvers av etatene. På denne plattformen kan etatene utveksle informasjon på et sikkert område. Her jobber etatene sammen om å identifisere risiko for ulovlig aktivitet i fiskerinæringen.

- Fiskeridirektoratet har også de siste årene gjort en satsing på analyse, ved å bygge opp egen analysekapasitet . Vi har også tatt i bruk nye løsninger for å sammenstille informasjon som vi benytter i kontrollarbeidet, men også til å formidle data og informasjon til de som måtte ha interesse av det, sier Tytingvåg og viser til at Fiskeridirektoratet for eksempel presenterer alle seddeldata på sine hjemmesider.

Mer åpenhet

Direktoratet har planer om å legge ut enda mer av dataene fra sine registre,og på den måten bidra til åpenhet om ressursuttaket og miljødata.

- Åpenhet reduserer rom for spekulasjoner og synliggjør aktiviteter som kan se ut som avvik fra det normale, sier Tytingvåg.

Oppdatert: 03.04.2020