Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten er nå publisert. Det er den endelige rapporten for de tallene som ble publisert i desember 2019. Rapporten inneholder statistikk og analyse av et utvalg av den totale fiskeflåten. I rapporten er det også inkludert noen tall for den delen av fiskeflåten som ikke er omfattet av lønnsomhetsundersøkelsen.

I rapporten har vi også tatt med det populærvitenskapelige kapitelet «Fiskeriøkonomene har ordet», der vi får innspill fra fagfolk utenifra Fiskeridirektoratet.

I år er det Ola Flåten og Knut Heen fra Norges arktiske universitet som har bidratt. De har skrevet artikkelen «Bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i fiskeflåten – to sider av samme sak?».

Lønnsomhetsundersøkelser for fiskefartøy

Oppdatert: 11.03.2020