Henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær

Opphevet – 28.03.2020. Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland den 3. mars opprettet et henstillingsområde sør for Henningsvær.

I dette området ønskes det at snurrevadbåten kan få utøve sitt fiske, samt at line- og garnbåter tar hensyn til dette og ikke setter bruk i disse områdene.

Henstillingsområdet sør for Henningsvær

Posisjon

Breddegrad

Lengdegrad

Nord 68 grader 07.65 minutter. Øst 014 grader 09.80 minutter.

N 68°07.65

E 014°09.80

Nord 68 grader 07.65 minutter. Øst 014 grader 12.25 minutter.

N 68°07.65

E 014°12.25

Nord 68 grader 03.70 minutter. Øst 014 grader 13.50 minutter.

N 68°03.70

E 014°13.50

Nord 68 grader 03.70 minutter. Øst 014 grader 09.80 minutter.

N 68°03.70

E 014°09.80

Ved spørsmål, ta kontakt med Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet eller Region Nordland.

Oppdatert: 05.03.2020