Henstillingsområde for snurrevad i Henningsværstraumen

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde i Henningsværstraumen for snurrevad.

Dette området er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad. Vi vil særskilt oppfordre alle aktører til å respektere området, overholde plikten om å melde inn og ut redskap og for øvrig samarbeide godt på feltet.

Den 3. mars 2020 opprettet vi et henstillingsområde for snurrevad like øst for det området som nå opprettes. Det fiskes nå i liten grad på dette området, og i forbindelse med opprettelsen av det nye henstillingsområdet opphever vi nå henstillingsområdet som ble opprettet 3. mars 2020.

Henstillingsområdet trer i kraft fra og med 30. mars 2020 og gjelder inntil videre, men ikke utover 15. april 2020.

Henstillingsområde i Henningsværstraumen

Breddegrad

Lengdegrad

1

N 68°07.53

E 014°01.62

2

N 68°06.22

E 014°01.76

3

N 68°06.47

E 014°05.71

4

N 68°07.73

E 014°05.73

Kartvedlegget viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet eller Region Nordland.

Oppdatert: 30.03.2020