Henstillingsområde for line sør for Røst

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde for line sør for Røst.

Dette området er eksklusivt tilgjengelig for fiske med line. Vi vil særskilt oppfordre alle aktører til å respektere området, overholde plikten om å melde inn og ut redskap og for øvrig samarbeide godt på feltet.

Henstillingsområdet trer i kraft fra og med 19. mars 2020 og gjelder inntil videre, men ikke utover 15. april 2020.

Henstillingsområde sør for Røst

Breddegrad

Lengdegrad

1

N 67°25.64

E 012°07.70

2

N 67°24.36

E 012°01.11

3

N 67°25.39

E 011°59.82

4

N 67°27.75

E 012°02.28

Kartvedlegget viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet eller Region Nordland.

Oppdatert: 18.03.2020