Foreslår endringer i reglene for hvalfangsten

Fiskeridirektoratet sender nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, ut høringsforslag til endring i konsesjonsforskriften og strukturkvoteforskriften for å stimulere til økt deltakelse i hvalfangsten. Direktoratet foreslår blant annet å endre kravet til erfaring og å åpne opp for unntak fra kondemneringskravet dersom det skal drives hvalfangst.

Oppdatert: 20.03.2020