Vurdering av bestandssituasjon til taskekrabbe

Fiskeridirektoratet har mottatt svar på kunnskapsbestillingen fra Havforskningsinstituttet og vil vurdere om det er behov for eventuelle tiltak.

Fiskeridirektøren har fått bekymringsmeldinger om at det i enkelte områder har blitt påpekt merkbar nedgang i fangstene av taskekrabbe. Mange fiskere benytter krabbe som agn i teiner og ruser som brukes til fangst av leppefisk. Dette ble også tatt opp i forbindelse med behandling av sak om regulering av fisket etter leppefisket i 2020.

Kunnskapsbestilling til Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektøren har bedt Havforskningsinstituttet i et brev av 7. oktober 2019 om en vurdering av bestandssituasjonen til taskekrabbe basert på dagens kunnskap.I tillegg til eventuell tilgjengelig informasjon om andre (små) krabber. 

Vurdering fra Havforskningsinstituttet:  

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe 

Oppdatert: 14.02.2020