Resultat fra fangstprøver på Min side

I samarbeid med Havforskningsinstituttet viser vi nå informasjon om fangstprøver på Min side.

Skjermbilde som viser hvordan fangstprøver levert til Havforskningsinstituttet vises på Min side

Gjennom fangstprøvelotteriet samler Havforskningsinstituttet (HI) inn fangstprøver fra de viktigste fiskeartene. Lotteriet sikrer representative prøver som er spredt over tid og geografiske områder fra forskjellige fartøy. Dette gir mer presis beregning av alderssammensetningen i totalfangsten, og dermed mer presise kvoteråd.

Les mer om fangstprøvelotteriet på HI sine nettsider .

Fiskere har etterspurt informasjon om fangstprøvene og nå har vi, i samarbeid med HI, laget en løsning som viser resultatet av innleverte fangstprøver i Min side.

Se resultatet på Min side

Skjermbilde som viser hvordan fangstprøver levert til Havforskningsinstituttet vises på Min side

Min side på fiskeridir.no  er en sikker kommunikasjonskanal mellom Fiskeridirektoratet og den enkelte næringsaktør, og er derfor et naturlig sted for å videreformidle informasjonen om fangstprøvene.

På Min side får du som yrkesfisker blant annet se informasjon om dine fartøy. Det er her du nå vil kunne se resultatet fra dine fangstprøver. Fangstprøvene er registrert med dato og art. Trykker du «Vis» under detaljer vil du få informasjon om fiskens mål, vekt, kjønn og alder.

Informasjonen fra fangstprøvene gir HI mer presise tall om fangstfordelingen (antall per aldersgruppe i totalfangsten), som er de viktigste tallene for bestandsvurdering. Det er derfor viktig at alle fartøy deltar i lotteriet. Presise tall gir bedre kvoteråd.

Logg inn på min side  for å se resultat fra dine fangstprøver.

Oppdatert: 14.02.2020