Henningsværboksen er åpen

Fangstprøver viser en overveiende andel skrei i området og Fiskeridirektoratet åpner derfor den såkalte Henningsværboksen i Lofoten med umiddelbar virkning for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

Havforskningsinstituttet har analysert prøver tatt forrige uke, og den siste analysen viser en fraksjon skrei på 82 %. Åpningen gjelder fiske med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad, og varer ut april. Se J-melding 15/2020 .

Oppdatert: 19.02.2020