Fiskeridirektoratets nye kvoteregister

Vi har de siste årene arbeidet med å utvikle et nytt kontobasert kvote- og fangstsystem på fartøynivå.

Vi er ansvarlig for innskudd (kvoter) på konto ved sesongstart og eventuell endring av disse i løpet av året. Salgslagene er ansvarlige for å belaste kontoene med fangst. Dette systemet er nå implementert for lukket fiskeri for norsk vårgytende sild (NVG- Sild).

Kvoter NVG- Sild på Min side

Fartøy som disponerer en tillatelse eller deltakeradgang i fiske etter NVG-Sild kan nå få oversikt over tildelt totalkvote og gjenværende kvote på Min side. I nåværende versjon er det ikke innarbeidet kvotefleksibilitet mellom år og unntak fra kvoteutnyttelse.

Gjenværende kvote er imidlertid korrigert for inndragning av fangst foretatt av salgslaget.

Det tas forbehold om eventuelle feil som skyldes menneskelig eller teknisk svikt og det bes om at det gis tilbakemelding dersom det foreligger feil i de angitte opplysningene.

Videreutvikling

Innen 1.mai er målet å implementerte kvotefleksibilitet. Deretter vil vi arbeide med å få nye fiskeslag inn i kvoteregisteret og Min side. Etter hvert vil Min side bli utvidet med bedre funksjonalitet og flere detaljer om transaksjoner ført på den enkelte kvotekonto.

Min side

Oppdatert: 18.03.2020