Tildeling av avgrenset raudåtetråltillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse til åtte aktører.

Tildeling i kategori 1: 

  • Algen AS for «Ole Elvan»
  • KBH Shellfish Solutions AS for ombygging av et fartøy
  • Prima Blue AS for et nybygg

 Tildeling i kategori 2:    

  • Asbjørn Selsbane AS for «Asbjørn Selsbane» T-42-T
  • Arnøytind AS for «Arnøytind» T-8-S
  • Selvåg Senior AS for «Selvåg Senior» N-24-ME
  • Fiskeriselskapet Norli AS for «Quo Vadis» R-50-K
  • Espen Nilsen AS for «Edna Synnøve» ST-18-F»
Oppdatert: 22.01.2020