Kravet til AIS i fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet har mottatt en del henvendelser knyttet til hvilke type AIS-utstyr som kan benyttes og direktoratet har bestemt at alle typer AIS kan benyttes.

Alle fartøy som skal fiske leppefisk i 2020 må sende posisjonsmelding enten via AIS (klasse A eller B) eller VMS. I den forbindelse har flere henvendt seg til Fiskeridirektoratet, og blant annet vist til kostnadene forbundet med anskaffelse av utstyr.

- Vi har hatt dialog med aktørene om dette og Fiskeridirektoratet aksepterer de rimeligste løsningene, så lenge rapporteringskravet er oppfylt. Vi oppfordrer likevel til å velge den beste løsningen, sier direktør Aksel R. Eikemo i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 30.01.2020