Reguleringsmøtet – arena for gode diskusjoner

Da var årets høst-reguleringsmøte over. Det har vært to dager med mange innspill og gode diskusjoner, det hele er sendt live som et webinar for direktoratets ansatte og på toppen har et filmteam fulgt en av deltakerne i møtet.

Hvert år fastsettes en rekke forskrifter som regulerer ulike fiskerier. Som andre forskrifter skal disse utredes og være gjenstand for høring. Det spesielle i dette tilfellet er at de fleste reguleringene blir drøftet i et åpent møte, reguleringsmøtet, mellom forvaltning, næring og øvrige interessenter.

Forutsigbar regulering for noen fiskerier

- Mange bestander er i god forfatning, og for en stor del fiskerier kan tidligere års reguleringer videreføres. Dette gir forutsigbarhet for både næringsaktørene og forvaltningen, forteller fiskeridirektør Liv Holmefjord.

- Samtidig er det noen bestander det ikke står så bra til med. Vanlig uer, pigghå og torsk i Nordsjøen og Skagerrak er eksempler på det.

- Reguleringsmøtet en god arena for å få diskutert hvordan reguleringene bør være for å bedre situasjonen for disse bestandene, samtidig som vi skal prøve å redusere de negative effektene strenge reguleringer vil ha for de som tradisjonelt høster av disse bestandene.

Alle kan få se

På høstens reguleringsmøte er det trangt om plassen og ikke alle som vil får delta. Derfor har direktoratet i år testet ut å sende møtet som et webinar slik at alle ansatte, som befinner seg et eller annet sted i landet, kan følge deler av eller hele møtet.

Det ser ut til å ha vært et vellykket opplegg, og vi vil derfor vurdere om neste års møte skal sendes offentlig, slik at andre enn ansatte også kan følge med.

Dokumentar

WWF og Fredrik Myhre har vært en av årets deltakere på møtet i Bergen. Han blir for tiden fulgt av et filmteam som skal lage en dokumentar om ulike mennesker rundt i verden som arbeider hardt for et bedre miljø. Vi håper det særnorske ved reguleringsmøtet kommer med i den endelige dokumentaren.

Mer om reguleringsmøtet

Her på fiskeridir.no finner du mer informasjon om reguleringsmøtet generelt og du finner alle sakspapirer (og etter hvert referat) fra årets møte og fra foregående år.

Reguleringsmøtet - generelt

Reguleringsmøtet november 2019 - dokumenter

Oppdatert: 08.11.2019