Fagdag om fiskerikriminalitet i Ålesund

Onsdag 6. november er Fiskeridirektoratet medarrangør av seminaret «Fra hav til munn» om fiskerikriminalitet, herunder miljø- og arbeidslivskriminalitet.

Formålet med seminaret er å bygge nettverk mellom dei ulike statsetatane som arbeider opp mot ulike former for kriminalitet, både direkte og indirekte knytt til fiskeri.

I alt 14 statsetatar møtes i Ålesund onsdag 6. november for å mellom anna snakke om mogeleg menneskehandel i samband med snøkrabbefiske og korleis ulike kontrolletatar kan samarbeide betre.

Oppdatert: 04.11.2019