Prøvefisket etter norsk vårgytende sild i Kvænangen stoppes inntil videre

Det har vært gjennomført et grundig prøvefiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjene i Kvænangen i regi av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Formålet med dette fisket har vært å få  klarlagt om det er biologisk forsvarlig å la notfartøy over 15 meter fiske sild innenfor fjordlinjene. Prøvefisket viser for høy innblanding av bifangst med torsk og sei. Prøvefisket stoppes derfor inntil videre.

Oppdatert: 30.10.2019