Pass på hvor du setter hummerteiner

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste oppfordrer folk til å unngå å sette teiner i skipsleiene og heller ikke bruke flytetau på teinene.

Sjøtjenesten er en av mange kontrollinstanser som nå er ute og kontrollerer hummerfisket, og på turen fra Oslofjorden og vestover er det tett mellom teinene, men mange av disse er satt i skipsleiene slik at de hindrer normal båttrafikk.

- Vi har sett mange vak som viser at teiner settes slik at de utgjør en risiko for båttrafikken, og vi ber derfor folk som er ute og fisker hummer om å vise aktsomhet og vite hvor de setter teinene sine, sier inspektør Jim Anders Edvardsen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

vak i seilingsleden.JPG

Unngå flytetau

Over 24.000 personer har til nå registrert seg til årets hummerfiske og en del setter teinene sine på ugunstige steder. I tillegg bruker noen flytetau på teinene sine og Sjøtjenesten advarer sterkt imot å bruke slike tau.

- Flytetau utgjør en stor risiko for at båter som passerer får disse i propellen. Det kan i tillegg utløse krav om erstatning, sier Edvardsen.

Oppdatert: 03.10.2019