Åpen gruppe sitt fiske etter sei nord for 62°N fortsetter

Per uke 43 står det 158 tonn sei igjen av åpen gruppe sin gruppekvote. Fiskeridirektoratet har i samråd med næringen besluttet at åpen gruppe sitt fiske etter sei nord for 62°N fortsetter.

Det vises i denne sammenheng til at åpen gruppe har byttet bort 1 000 tonn sei med torsketrålerne, som et ledd i salderingen av åpen gruppes overfiske av torskekvoten i 2018.

Videre vises det til at totalkvoten for sei i 2020 øker med 15 %, og i henhold til kvotefleksibilitetsordningen, er det anledning til å forskuttere av neste års kvote.

Fisket følges fortløpende, og dersom fisketakten endrer seg drastisk må saken vurderes på nytt.

Oppdatert: 30.10.2019