Utvidelse av deltakelse engasjerte mest på dialogmøte

Den foreslåtte utvidelsen av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe skapte mest engasjement på det årlige dialogmøtet om regulering av kongekrabbe.

Møtet ble avholdt i Vadsø torsdag 29. august, med godt oppmøte på omlag 70 personer. Deltakerne var både fiskere, turistfiskebedrifter, kjøpere, lokalpolitikere, journalister og representanter fra forvaltningen.

Samme tema i høring og på møte

Det årlige dialogmøtet er et supplement til den skriftlige høringen om regulering av fangst av kongekrabbe for det påfølgende året, og er et arrangement som man gjennom flere år har hatt gode erfaringer med.

Nytt i år var at Nærings- og fiskeridepartementet samtidig har på høring et forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte området. Dette ble også tema på møtet.

Representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, Norges råfisklag og Fiskeridirektoratet holdt innlegg, som du kan laste ned og lese, og etter møtet ble det åpnet for innspill og diskusjon.

– Det var et godt og konstruktivt møte, med mange innspill – også om ordningen med kvoter av kongekrabbe til reiselivsbedrifter. Men det var den foreslåtte utvidelsen av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe som engasjerte mest, forteller rådgiver Kjetil Bjørkmann ved fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord.

Innspill tas med i videre arbeid

Fiskeridirektoratet oppfordrer til at eventuelle høringssvar knyttet til departementets høring om utvidet deltakelse sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar .

Øvrige innspill fra møtet tas med videre i Fiskeridirektoratets arbeidet med den skriftlige høringen for neste års reguleringer i kongekrabbefisket.

Oppdatert: 04.09.2019