Hvithvalen skal behandles med respekt

Etter de siste dagers oppslag om den kjente hvithvalen i nord, minner vi om at alle har plikt til å behandle dyr med omtanke og respekt.

Dette følger av dyrevelferdsloven og havressursloven. Brudd på denne loven kan anmeldes og reaksjoner kan bli gitt.

Hvaler er frittlevende dyr. Fiskeridirektoratet er fortsatt av den mening at hvithvalen må få mulighet til å klare seg selv.

Vi gjentar samme budskap som tidligere:

  • Vi anbefaler at man ikke mater hvalen.
  • Vi fraråder at man svømmer med hvalen – av sikkerhetshensyn for både mennesker og dyr.
  • Man bør holde avstand til hvalen slik at den ikke blir skadet.
  • Den må få anledning til å tilpasse seg livet i det fri.
Oppdatert: 13.09.2019