Minner om kongekrabbestans

Fiskeridirektoratet minner om at det er forbudt å fiske kongekrabbe i og utenfor det kvoteregulerte området i korte perioder i høst. Alle teiner må da opp fra sjøen.

Utenfor det kvoteregulerte området vest av 26° Ø vil kongekrabbefisket være stanset i perioden 30. august til og med 3. september. Dette gjelder også teiner for lagring av kongekrabbe i sjøen. (Se J-melding 119-2019 ).

I det kvoteregulerte området øst for 26° Ø vil det være stans i fisket i ulike områder og perioder, og med krav om at teiner for fangst skal opp fra sjøen. Samleteiner kan oppbevares på grunt vann i det kvoteregulerte området. (J-melding 120-2019 ).

Områdene og periodene med stans i fisket vil være slik i det kvoteregulerte området:

  • i Varangerfjorden, avgrenset av grensen mot russisk sone i øst og av en østgående linje langs 70 o26’ N i nord, fra og med 4. september til og med 9. september.
  • i et området avgrenset i øst av grensen mot Russland, i sør av en rett østgående linje langs 70 26’ N og i vest av en rett nordgående linje langs 28 13’ Ø (Tanafjorden er inkludert i dette området), fra og med 10. september til og med 14. september.
  • i et område avgrenset i øst av en rett nordgående linje langs 28 13’ Ø og i vest av grensen for det kvoteregulerte området (Laksefjorden og Porsangerfjorden er inkludert i dette området), fra og med 15. september til og med 20. september kl. 12.00.

Bakgrunnen for de midlertidige oppholdene i kongekrabbefisket er for at det skal være mulig å drive forskning i det kvoteregulerte området, og for å drive opprensking av tapte teiner i området utenfor det kvoteregulerte området.

Oppdatert: 29.08.2019