Har fiskeriene i Oslofjorden og på Skagerrakkysten noen framtid?

Det er spørsmålet vi stiller på et miniseminar på Arendalsuka førstkommende mandag. Vi ønsker å finne ut hvorfor er det så lite fisk på denne kyststrekningen og høre hvordan fiskere og andre ser på framtidsutsiktene.

Det står dårlig til med flere av de marine ressursene på hele Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Det er lite fisk og det er innført strenge vernetiltak for å beskytte kysttorsken.

- Vi ønsker å skape både oppmerksomhet rundt ressurssituasjonen på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Derfor er vi til stede på Arendalsuka med vår patruljebåt «Rind» og arrangerer et miniseminar mandag 12. august, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Åpen båt

Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet representerer regjeringen på seminaret, og i tillegg vil det være korte innlegg fra fiskerinæringen, fra fritidsfiskesektoren og fra lokale vernemyndigheter. Men før det skal havforsker Even Moland fra Havforksningsinstituttet forsøke å gi et svar på hvofor det er så lite fisk i Oslofjorden og på Skagerrakkysten. Seminaret innledes og avsluttes av fiskeridirektør Liv Holmefjord.

I tillegg til miniseminar vil Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste være til sted med patruljebåten «Rind» som vil ligge ved gangbrua over Pollen. Båten vil være åpen for publikum fra mandag til onsdag og vi oppfordrer folk til å ta turen om bord og snakke med Sjøtjenesten.

Seminaret «Har fiskeriene i Oslofjorden og på Skagerrakkysten noen framtid» blir arrangert mandag 12. august kl. 15:30 – 17:00 i Kløckers Teltscene i Arendal sentrum, på vestsiden av Pollen like ved Arendal Bymuseum. Vi øsnker alle interesserte velkommen.

For mer informasjon og fullt program se nettsidene til Arendalsuka

Oppdatert: 08.08.2019