Utsatt krav til samleteiner ved lagring av kongekrabbe i sjøen

Fiskeridirektoratet har utsatt iverksettelsen av krav til samleteiner ved lagring av kongekrabbe i sjøen.

I henhold til forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2019 § 15 fjerde ledd trådte krav til å utstyre samleteiner med Automatisk identifikasjonssystem (AIS) i kraft 1. mai 2019. Fiskeridirektoratet ser at det er behov for å gjøre noen teknisk avklaringer rundt dette kravet og vil derfor ikke håndheve kravet inntil videre.

Utsatt godkjenning av mobile kjøpestasjoner

Det gjøres samtidig oppmerksom på at innføring av krav om at mobile kjøpestasjoner skal være godkjent av Mattilsynet er utsatt til 1. januar 2020.

Det presiseres at kravet om GPS-sporing av bildene og krav om innmelding per SMS gjelder.

Oppdatert: 24.06.2019