Søknad om fiske etter leppefisk må sendes elektronisk

Det nærmer seg oppstart for fiske etter leppefisk og vi har begynt å motta søknader. Vi minner om at søknader og kopier av leveringsavtaler må leveres elektronisk via fiskeridir.no, ellers regnes de ikke som mottatt.

Søknader om tillatelse og kopi av leveringsavtaler skal leveres elektronisk på fiskeridir.no og ikke sendes til postmottaket.

For deltakere i lukket gruppe skal leveringsavtalen være sendt inn elektronisk før 1. juli 2019.

For deltakere i åpen gruppe skal leveringsavtalen være innsendt før fartøyet starter opp med fisket etter leppefisk.

For fritidsfiskere skal kopi av leveringsavtalen sendes inn samtidig som de søker om tillatelse til å delta i fisket etter leppefisk.

For påmelding til ungdomsfiskeordningen.

Regnes som ikke mottatt

Dersom du allerede har levert inn søknad om tillatelse, eller kopi av leveringsavtale som vedlegg i epost eller per brev, må søknad med leveringsavtale sendes inn på nytt. Søknad og leveringsavtaler som ikke er sendt inn elektronisk via skjema på våre nettsider blir ikke regnet som mottatt av Fiskeridirektoratet.

Søknad om tillatelse til å fiske etter leppefisk og kopi av leveringsavtale kan sendes inn samtidig på skjemaet som er lenket til under. For å få tilgang til skjemaet må du logge deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Skjema som skal benyttes

Oppdatert: 04.06.2019