Se fangststatistikk for åpen gruppe

Det er mange som kontakter oss for å få statistikk for fisket etter torsk i åpen gruppe. Du kan nå se interaktive visninger av data, både som tidsserier og valgfrie variabler.

Siden dette er et åpent fiskeri, er disse fartøyene ikke klart definert i Fiskeridirektoratets registre. Åpen gruppe defineres her som fartøy som har fisket torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord og som ikke har deltatt i andre reguleringsgrupper i dette fiskeriet i løpet av året. En del andre forutsetninger er også lagt til grunn, jf. vilkår i deltakerforskriften.

Åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N

Fra 2001 til 2019

Tidsserien er for perioden 2001 til 2019 pr. 20. mai 2019. Her er det informasjon om fangst, antall deltakende fartøy, opplysninger om majoritetseier (manntalsstatus, kjønn og alder) og fartøyets lengde. Dataene kan også brytes ned på fylkesnivå.

Kystfiskekvoten

Oversikten viser også statistikk over fiske innenfor kystfiskekvoten fra og med 2011. Datagrunnlaget her er fangstrapporter utarbeidet av Norges Råfisklag. Dataene inneholder informasjon om fangst og antall deltakende fartøy pr. år og kan brytes ned på fylkesnivå. Mer informasjon om vilkårene for å delta i fisket innenfor kystfiskekvoten finner man i de årlige reguleringsforskriftene .

2019-dataene vil oppdateres ved særskilte behov.

Oppdatert: 03.06.2019