Nytt kontrollverktøy er en suksess

Avdekker andre lovbrudd, øker likebehandlingen, finner mulige forbedringspunkt i fiskerilovgivningen og bedrer datatilfangst og påfølgende analyse. Dette er de viktigste samfunnsgevinstene av direktoratets nye kontrollverktøy, Saga.

Fiskeridirektoratets førsteinspektør Trond Blom viser fiskeriminister Harald Tom Nesvik det digitale kontrollverktøyet Saga på kaia i Svolvær. Foto: © Frode Adolfsen, Fiskeribladet

- Vi har flere eksempler på lovbrudd som har blitt avdekket på bakgrunn av Saga, som ikke ville vært avdekket med vårt gamle system, forteller seniorrådgiver Gjermund Birkeland, som har vært med å utvikle fiskerikontrolldelen av verktøyet.

- Vi ser også at Saga bidrar til økt likbehandling under kontrollene og i saksbehandlingen i Fiskeridirektoratets regioner. Verktøyet bidrar også til å belyse forbedringspunkter i fiskerilovgivningen og ulikheter i føringen av sedler i de forskjellige salgslagene. Dessuten får vi bedre og mer strukturerte data for analyse og risikovurdering, forteller Birkeland.

Fornøyde inspektører

Ut i fra tilbakemeldingene fra brukerne, altså direktoratets inspektører, er de godt fornøyde med systemet og spesielt feltklienten (iPad-løsningen), som benyttes under selve kontrollgjennomføringen.

- Saga fungerer veldig bra for oss. Vi slipper å lete så mange plasser, vi skriver direkte i systemet som skal bli rapporten, fiskernes sedler kommer opp elektronisk, vi ser fangstmeldinger og kan hake av for lovbrudd. Systemet har innebygde kontrollmekanismer og sidemannssjekk. Vi taster inn tall og systemet regner ut. Altså færre muligheter for å gjøre personlige feil, sier førsteinspektør i region Nordland, Trond Blom.

Informasjon om kontrollobjektene, som tidligere var fordelt i flere systemer med forskjellig pålogging, er nå samlet til én brukervennlig visning. Informasjonen som samles inn under kontrollene må nå bare registreres én gang, mens man tidligere måtte registrere tre plasser. I tillegg blir Saga brukt for å innhente informasjon til risikovurderingene.

- Tilbakemeldingen er at inspektørene bruker mindre tid til etterarbeid fordi de nå arbeider på iPad-en i felten og dermed har mindre jobb å gjøre når de er tilbake på kontoret, sier Birkeland.

Stopper ikke nå

Arbeidet med Saga ble påbegynt i 2015, men det er først det siste året at verktøyet er i full bruk. Hittil i 2019 er det gjennomført 337 fullkontroller på fiskeri med hjelp av verktøyet.

Direktoratets ansatte som fører tilsyn med oppdrettsnæringen bruker også Saga og ser klare forbedringer i arbeidsmetodikken. Nå arbeides det for fullt med å gjøre ferdig en god løsning for selskapsrevisjon. Planen er at denne delen skal være klar i sommer.

Deretter er det bare å fortsette utviklingsjobben – både innenfor oppdrett og fiskeri. Målet er at alle våre fiskerikontroller og oppdrettstilsyn skal være digitale og systematiserte.

Ett eksempel på målet er at:

  • inspektøren bruker Saga på kontroll i fiskeribedrift
  • rapporter går til Min side der fisker kan ha dialog med direktoratet, laste ned dokument o.l.
  • papirer går til direktoratets saksbehandlingssystem der alt forskriftsmessig arkiveres og offentliggjøres
  • eventuelle brev og tilbakemeldinger går tilbake til Saga og er tilgjengelige for inspektørene

For at vi skal lykkes med det nye systemet er det viktig at ressurser blir satt av til videreutvikling, drift og vedlikehold. Dette er en prioriteringsoppgave som ledelsen i direktoratet tar på alvor.

Oppdatert: 20.06.2019