Hvor mange kontroller er det av fiskerinæringen?

Hvor mange kontroller gjennomfører Fiskeridirektoratet i løpet av et år? Hva slags type inspeksjoner er det? Og når på året er det flest? Disse og liknende spørsmål finner du svar på i Fiskeridirektoratets nye oversikt over gjennomførte kontroller.

Oversikten er utviklet for å synliggjøre hvordan vi bruker våre kontrollressurser, og den reflekterer deler av innsatsen Fiskeridirektoratet legger ned for å sikre etterlevelse av reguleringene.

Dataene: Kontroll av fangst

Sikrer at regelverket blir fulgt

– Fiskeridirektoratets ressurskontroll skal bidra til å nå målet om høsting av marine ressurser i samsvar med nasjonale og internasjonale reguleringer, sier Thord Monsen, som er seksjonssjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratets ressursavdeling.

– Det vil si at ressurskontrollen skal sikre at regelverket blir fulgt og dermed bidra til like rammevilkår for næringsaktørene. Arbeidet vårt er risikostyrt, og sammen med Kystvakten og salgslagene vurderer vi hele tiden hvilke tiltak som vil gi best effekt avhengig av årsaken til at reglene ikke blir fulgt, utdyper Monsen.

Saken fortsett under illustrasjonen.

Informasjon og veiledning viktig

For å sikre etterlevelse av regelverket er det i mange tilfeller tilstrekkelig at vi informerer og veileder. Dette er en viktig del av tilsyns- og kontrolljobben til Fiskeridirektoratet.

Kontroller forbygger ulovlig fangstaktivitet

Dersom denne typen oppfølging ikke hjelper, er det nødvendig med tiltak som virker forebyggende og øker risikoen for å bli oppdaget, for eksempel gjennom kontroller. Når lovbrudd avdekkes er det avgjørende at dette reageres på, noe som også virker preventivt.

Datamaterialet er for kontroller gjennomført i perioden 2016-2018.

Oppdatert: 07.06.2019