Fangstverdi for 99 millioner inndratt i 2018

Fiskesalgslagene inndrar verdien av fangst utover kvote og i andre tilfeller hvor fiskerilovgivningen ikke overholdes. Dette skjedde ved 2,6 prosent av landingene i fjor. Fiskerne fikk inndratt 19 000 tonn fisk til en verdi av 99 millioner kroner.

For å bli en mer åpen forvaltning offentligjør Fiskeridirektoratet for første gang en oversikt om hva som blir inndratt av fangst fra fiskerne.

Ved overtredelse av fiskerilovgivningen foretar Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene en administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne.

Talla og analyse: inndragning av fangst og fangstverdi (administrativ inndragning)

Grafiske søyler som viser antall inndragninger 2016-2019. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Forhindrer uberettiget vinning

- Slik inndragning skjer uavhengig av andre typer reaksjoner og skal forhindre at noen får en uberettiget vinning av ulovlig fangst, sier Thord Monsen, som er seksjonssjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratets ressursavdeling.

Denne reaksjonsformen er uavhengig av andre typer reaksjoner (overtredelsesgebyr, politianmeldelse, advarsel og så videre). De fleste inndragningene skjer på grunn av fiske utover kvote, men det foregår også ved ulovlig bifangst eller innblanding av fisk under minstemål.

Det er tilstrekkelig å slå fast at et krav i fiskerilovgivningen ikke er overholdt for å gjennomføre administrativ inndragning. Dersom fangsten er urettmessig, skal fangsten eller verdien av den inndras.

Les mer

Temaside om inndragning av fangst

Andre reaksjoner ved regelbrudd

Oppdatert: 27.06.2019