Om reguleringsmøtet juni 2019

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

Reguleringsmøtet representerer en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2019.

For ytterligere informasjon om hvilke fiskeri som vil bli behandlet under reguleringsmøtet, se vedlagt saksliste.

Tidspunkt for møtet

Møtet gjennomføres torsdag 6. juni 2019 i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler, møterom 300. Møtet begynner klokken 09.00 og vil mest sannsynlig ikke vare lenger enn til kl 17.00.

Adgangen til å delta på reguleringsmøtet er begrenset. Det er kun representanter for organisasjonene nevnt i vedlagt adressatliste som har adgang til å stille på møtet. Privatpersoner har ikke adgang til å delta.

Dersom påmeldingen blir stor, kan det av praktiske årsaker bli nødvendig å sette begrensninger med hensyn til deltakelse fra den enkelte organisasjon.

Fiskeriforvaltningen dekker ikke deltakernes utgifter i forbindelse med møtet, og det gis ikke møtegodtgjørelse.

Frist for innspill

Innspill som fremkommer i forbindelse med reguleringsmøtet vil bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene. Innspill eller forslag til saker må sendes til Fiskeridirektoratet innen torsdag 23. mai 2019. Innspill kan sendes inn elektronisk:

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0069/Innspill_til_reguleringsmtet_vren_2019

eller per post:

Postboks 185, 5804 Bergen
– innspill må da merkes med «Innspill til reguleringsmøtet 6. juni 2019».

Sendes det inn innspill til flere saker, må disse deles opp slik at innspillene kan legges inn etter saksnummer.

Påmeldingsfrist og deltakelse

Påmelding til reguleringsmøtet kan gjøres elektronisk:

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0070/Pmelding_til_reguleringsmtet_vren_2019

eller du kan melde deg på per post: Postboks 185, 5804 Bergen

– påmelding må da merkes med «Påmelding til reguleringsmøtet 6. juni 2019», senest torsdag 23. mai 2019.

Saksdokumentene deles ikke ut under møtet

Fiskeridirektoratet utarbeider saksdokumenter før reguleringsmøtet. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på fiskeridir.no fra og med fjorten dager før møtet.

De største sakene vil først være tilgjengelig på nett tidligst en uke før møtet.

Oppdatert: 13.05.2019