Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2019

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde startet 20. mai kl 00:00. Fisket er delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 5. august. Fartøy kan delta i begge perioder.

Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i blåkveitefisket.

Det er i år avsatt 5 500 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode, og 2 300 tonn i andre periode. I tillegg er det avsatt 263 tonn til bifangst når direktefiske ikke er tillatt.

De to områdene i Nordland som tidligere har vært stengt for fiske på grunn av for høye verdier av fremmedstoffer i blåkveite, er åpnet for fiske.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel, dette vil være avhengig av deltakelse og værforhold.

Følg utviklingen i blåkveitefisket

Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2019

Oppdatert: 20.05.2019