I dialog med Hammerfest kommune om hvithvalen

Hammerfest kommune har gjennom mediene lansert et forslag om at kommunen kan ta vare på den tamme hvithvalen som befinner seg i havnebassenget i byen. Fiskeridirektoratet er i utgangspunktet positive til et slikt opplegg og er i dialog med kommunen om den videre oppfølgingen av hvalen.

Fiskeridirektoratet har nå mottatt en faglig vurdering fra Havforskningsinstituttet (HI) om hvilke tiltak som vil være best framover. HI anbefaler i første omgang at hvalen bør fôres siden det meste tyder på at den ikke er i stand til å finne føde på egen hånd.

- Det betyr at vi nå anbefaler at hvalen blir fôret, men det må skje på en planlagt og tilrettelagt måte, og vi oppfatter at det er det Hammerfest kommune nå vil legge opp til, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Anbefaler ikke flytting

Det har vært usikkert om hvalen tar til seg næring selv, men foreløpige resultater tyder ikke på det. Dette gir, sammen med den faglige vurderingen fra HI, grunnlag for å igangsette organisert fôring av hvithvalen.

HI anbefaler videre at hvalen bør flyttes til et egnet permanent sted, spesialtilpasset for hvaler i fangenskap. Det finnes ingen slike steder i Norge, og Fiskeridirektoratet anbefaler ikke på dette tidspunktet å flytte hvalen.

Oppdatert: 15.05.2019