Husk å melde tap av blåkveitegarn

Starten for blåkveitefiske gikk denne uken, med stadig økende interesse. Erfaring viser at både garn- og linefiske etter blåkveite kan være utfordrende, selv for en erfaren fisker. Garnfiske etter blåkveite er også svært utfordrende med hensyn til «spøkelsesfiske». Det er derfor viktig at eventuelle tap av redskap meldes til Kystvaktsentralen (Tlf 07611).

Også i år vil Fiskeridirektoratet gjennomføre en årlig opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper, med oppstart ultimo august. Regelverket er klart og tydelig på at dersom fiskeredskaper mistes skal dette meldes til Kystvaktsentralen, dersom egne sokneforsøk mislykkes. Norske fiskere er gode til å melde fra ved tap, men det gjenstår enda litt. Meld også fra dersom det er områder med tidligere tapte redskap som kan forårsake fasthekting og ytterligere tap.

I 2018 leverte vi tilbake til 70 % av alt vi tok opp av garn og teiner til eier. Så langt det lar seg gjøre vil vi også i 2019 tilstrebe tilbakelevering, så lenge redskapet er meldt tapt.

For fartøy som bruker elektronisk fangstdagbok kan tap også meldes gjennom denne.

Oppdatert: 22.05.2019