Du er her:

Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?

Oppdatert: 11.03.2019

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver navngitte båt? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratets nye interaktive visning av fangstdata.

- Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten, og for å gjøre fangstdataene våre tilgjengelig for alle, har vi laget en interaktiv visning av hva de enkelte fiskemottakene mottar av fisk, spesifisert på fiskeslag og hvilket fiskefartøy som leverer fangsten, sier Per Sandberg som er direktør for statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Interaktiv visning av fangstdata

Data tilgjengelig for alle

- Her er det enkelt for brukerne å drille seg ned fra region og kommune, og deretter velge enkelte fiskemottak og fartøy, som har levert fangst til det enkelte mottak. Søket kan tidsavgrenses til siste uke eller siste døgn, forklarer Sandberg.

Den interaktive visningen benytter fangstdata for 2019 fra landings- og sluttseddelregisteret, som Fiskeridirektoratet tidligere har lagt ut som åpne data. Oppmuntrer til videre bruk av åpne fangstdata

Prisen for fisken anses som sensitiv informasjon i ett år etter landing og er derfor ikke med i denne visningen.

Kontinuerlig dataformidling på nett

Fiskeridirektoratet har som målsetting at alle offentlige data vi bruker i arbeidet skal være tilgjengelige for allmennheten på en enkel måte. Denne visningen av fangstdata er et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å tilrettelegge dataene for publisering på fiskeridir.no.