Du er her:

Levendelagring av torsk kan utvides til 20 uker

Oppdatert: 08.02.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at fiskere og fiskekjøpere kan søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon til å utvide levendelagring av torsk fra 12 til 20 uker. 

Søknaden må være mottatt av Fiskeridirektoratet senest 20. februar dersom søker ønsker å benytte dispensasjonen fra og med 4. mars 2019. Formålet med ordningen og vilkårene for å få tillatelse til utvidet levendelagring framgår av veiledningen.

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet: Ny ordning for levendelagring av torsk

Vilkår for å søke om utvidet levendelagring