Du er her:

Krav til bruk av kystfiskeappen ved dispensasjon fra landingsforskriften

Oppdatert: 08.02.2019

Fiskeridirektoratet informerer om at fartøy som leverer til mottak som har fått tillatelse til å blande fangster og bruk av dynamisk faktor for omregning fra rund til sløyd vekt ved bruk av automatiske veiesystemer skal sende landingsmelding gjennom kystfiskeappen.

Dette gjelder fartøy som ikke er pålagt krav om elektronisk rapportering på annet grunnlag.

På Fiskeridirektoratets hjemmesider finner du oppskrift på hvordan du registrerer deg og laster ned kystfiskeappen:

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Rapportering/Fartoey-under-15-meter-kystfiskeappen/Kystfiskeappen

For å kunne bruke kystfiskeappen må ditt telefonnummer være registrert hos Fiskeridirektoratet på forhånd. På nettsiden finner du trinn-for-trinn-veiledning for hvordan du registrerer deg og laster ned appen. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Dette kravet gjelder ved levering til følgende mottak:

  • Sommarøy Fisk AS (T-273)
  • Røst Sjømat AS (N-555)
  • Gunnar Klo AS, avdeling Stø (N-119)
  • Ramberg Fisk AS (N-445)
  • Hovden Fiskeindustri AS (N-235)
  • Tobø Fisk AS (F-352)

Dispensasjonene gjelder til 31. desember 2019.