Du er her:

Spørreundersøkelse om sikkerhet om bord i fartøy

Oppdatert: 16.01.2019

Et representativt utvalg av fiskere vil bli kontaktet for deltakelse i en spørreundersøkelse om maritim sikkerhet i regi av Sjøfartsdirektoratet.

Kartleggingen er en del av Sjøfartsdirektoratets arbeid med maritim sikkerhet og risikostyring i den norske sjøfarten. Fiskeridirektoratet har bidratt med kontaktinformasjon for fiskeflåten.

Safetec Nordic står for den praktiske gjennomføringen og Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for prosjektet. De som er med vil være med i trekningen om bl.a. et iPad Pro nettbrett.

Alle svar behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende personopplysningslov.

For mer informasjon, se Sjøfartsdirektoratets nettsider (lenke til eksternt nettsted).