Du er her:

Deltakelse i selfangsten for 2019

Oppdatert: 14.01.2019

Fiskeridirektoratet region Nord minner om at fartøy som ønsker å delta i fangst av sel i 2019, må søke om tillatelse til dette.

Vilkårene for å delta fremkommer i § 8-2 i konsesjonsforskriften. Søknadsfristen er fredag 15 februar, klokken 12:00.

Søknaden sendes til postmottak@fiskeridir.no