Du er her:

Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2019

Oppdatert: 30.11.2018

Lisensordningen for norske fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone er, med noen mindre forenklinger, uendret. Dette innebærer at alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2019, må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

Det må derfor sendes inn nytt lisenssøknadskjema for 2019 til Fiskeridirektoratet for det enkelte fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone. Det skal blant annet oppgis IMO-nummer, navn på skipper samt angis hvilke fiskeslag som det skal fiskes på og hvilken type redskap som skal benyttes.

Skjema for søknad om lisens i russisk sone er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmesider. Søknaden kan sendes med posten til Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, på e-post til postmottak@fiskeridir.no eller sendes inn som elektronisk lisensskjema via Altinn.

For fartøy som planlegger å starte fiske og fangst i russisk økonomisk sone uke 1 2019 er fristen for innsending av søknadsskjema til Fiskeridirektoratet mandag 10 desember 2018. Dette gjelder også fartøy som er aktive i russisk økonomisk sone ved årsskiftet.

Dersom opplysningene oppgitt i gjeldende lisensdokument endres, faller lisensen bort og søknad om ny lisens må sendes inn til Fiskeridirektoratet. Norge og Russland har avtalt at lisenssøknader skal samles opp og sendes en gang per uke. Dette betyr at søknad om ny lisens for fiske i russisk økonomisk sone i 2019 må sendes inn til Fiskeridirektoratet i god tid og senest en uke før fisket starter.