Du er her:

Fiskarmanntalet 2019

Oppdatert: 19.10.2018

Framlegg til fiskarmanntal for 2019 er sett opp og vil bli lagt ut til offentleg innsyn frå 10. november til 1. desember 2018.

Framlegget vil bli lagt ut på  alle kontora til Fiskeridirektoratet i den enkelte region og her på fiskeridir.no.

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan 1. desember 2018. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Regionkontora til Fiskeridirektoratet er manntalsførar kvar for sin region.

Skriftleg klage med grunngjeving blir å sende til: 

Fiskeridirektoratet

Postboks 185 Sentrum

5804 Bergen                     

eller postmottak@fiskeridir.no

Hugs å merke konvolutten eller e-posten med namnet på regionen der du er busett og ha med tilvising til referanse i saka.

Kontakt

Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur etter 10. november:

Region Nord:         Elisabeth Richardsen,               tlf.  913 79 242

                            Anastasia Henriksen                 tlf.  958 78 113

 

Region Nordland:  Per Eilif Sagen                          tlf.  481 45 625

                           Brita Kroknes                           tlf.  468 47 058

 

Region Midt:         May Randi Bonesrønning,        tlf.  452 99 865

                           Wenche Gjøstøl                        tlf.  994 67 191      

                         

Region Vest:         Magne Sumstad,                       tlf. 906 42 909  

 

Region Sør:          May Britt Håland                     tlf. 476 23 680