Du er her:

Avventer endring i torskereguleringene

Oppdatert: 05.10.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å avvente refordeling av torsk i distriktskvoteordningen og økning i prosenttillegget i ferskfiskordningen for torsk inntil videre.