Du er her:

Ønsker å leie havgående fartøy

Oppdatert: 27.02.2018

I arbeidet med å redusere marin forsøpling fra fiskerivirksomhet vil Fiskeridirektoratet i 2018 gjennomføre to tokt. Til dette ønsker vi å leie fartøy med tilpasset utrustning samt god lagerkapasitet

Det første oppdraget (25 – 40 døgn) er planlagt å starte ca uke 21 med operasjonsområde i Smutthullet og eventuelt den østlige delen Svalbardsonen.

Opprensking 2017, linevase. Foto: © Fiskeridirektoratet

©

Det andre oppdraget (30 – 40 døgn) er planlagt startet ca uke 33 med operasjonsområde på fiskefeltene langs norskekysten

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no. Doffin referanse: 2018-142831.

Etter registrering får du tilgang til relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter vår anvisning.

Tilbud som ikke er besvart etter oppdragsgivers anvisning kan bli avvist.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Westhof.

Eventuelle spørsmål til toktene og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal.

Tilbudsfrist

Mandag 2. april 2018